Translate

středa 17. prosince 2014

Zkoumání etických antitezí: Úvod

Zkoumání etických antitezí: Úvod


„Jsme socialisté, jsme nepřátelé dnešního kapitalistického ekonomického systému kvůli jeho vykořisťování ekonomicky slabých, nespravedlivými platy, nepěkným hodnocením jedince podle jeho bohatství a prosperity místo odpovědnosti a výkonu a jsme odhodláni zničit tento systém za jakýchkoli podmínek.“
Adolf Hitler


„Liberalismus, demokracie, to neznamená, že 20. století musí být také stoletím socialismu, liberalismu, demokracie. Politické doktríny se mění, národy zůstávají. Můžeme věřit, že toto je století autority, století pravice, Fašistické století. Jestli 19. století bylo století individualismu, věříme, že toto bude „kolektivní“ století a tedy století Státu.“
Benito Mussolini


Slova slavných politických vrahů.


Považuji za důležité uvést, že fašismus jest proti kapitalismu, proti individualismu. Je to ,,čistý autoritarianismus”, tedy antiteze  libertarianismu.


V tom se jistě shodneme. V čem mohou být vedeny diskuze, jest kolektivismus versus individualiasmus. Je však nutno uvést je kolektivismus není nic jiného, nežli druh autoritarianismu. Proč? Snadno se to pochopí v následující řadě:


Libertarianismus: Sebe-vlastnictví
Levicový autoritarianismus: (Nárok) vlastnictvi plodů práce druhých lidí.
Pravicový autoritarianismus: (Nárok) vlastnictví druhých lidí.


V tomto světle je nutné uvést, že osa kolektivismus versus individualismus není ničím jiným, než podtypem osy autoritarianismus versus libertarianismus.


Levicový autoritarianismus je jen 1. stupeň autoritarianismu.
Pravicový autoritarianismus je 2. stupněm.


A nejde o nic jiného, než o ,,stupeň” kriminality.


A Fašismus je syntézou celého autoritarianismu - jen čtěte slova Mussoliniho a Hitlera..


Je syntézou kriminality, je její PODSTATOU..


A tak nestojí nic proti sobě, než ctnost versus zločin. Kapitalismus versus FAŠISMUS.


Na tomto základě jsem se rozhodl provést analýzu fašismu, podrobit zkoumání PODSTATU KRIMINALITY.


A uvést tak rozdíly, konkrétní rozdíly činů ctnostného člověka a kriminálního člověka v rámci etiky, to je mezilidské interakce, POLITICKÉ FILOSOFIE.


O tom budu pojednávat v daších úvahách po pečlivém studiu a srovnávání těchto bytostně lidských antitezí, bytostně etických antitezí.

Žádné komentáře:

Okomentovat